21.7.06

Soal Jawab Umrah dan Haji: Lima syarat dikenakan dam bagi tamattu’

MENGAPA orang yang mengerjakan haji tamattu’ dikenakan dam?

Orang yang mengerjakan haji tamattu’ dikenakan dam kerana beliau mengerjakan umrah dan haji dalam bulan haji pada tahun sama. Dikatakan juga kerana ia bertamattu’ (bersedap-sedap dengan menanggalkan ihram selepas berihram) dalam bulan haji dan tidak keluar ke miqatnya atau ke suatu tempat yang jaraknya sekurang-kurangnya dua marhalah dari Tanah Haram itu untuk berniat ihram haji.

Apakah syarat dikenakan dam bagi orang yang mengerjakan haji tamattu’?


Syarat seseorang dikenakan dam adalah seperti berikut:
# Jemaah bukan daripada penduduk Makkah
# Tinggal di tempat yang jauhnya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram.
# Mengerjakan haji dan umrah dalam bulan haji pada tahun yang sama.
# Tidak berniat ihram haji miqat bagi penduduk negerinya atau bagi penduduk dari arah mana dia datang masuk ke Tanah Haram untuk mengerjakan haji.
# Tidak berniat ihram haji dari tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram.

Sesetengah orang berkata ada antara orang yang mengerjakan haji tamattu’ tidak dikenakan dam, adakah ini benar dan bagaimana?

Benar, ada di antara orang yang mengerjakan haji tamattu’ tidak dikenakan dam sekiranya ia mempunyai salah satu dari lima keadaan berikut:
# Dia adalah penduduk Tanah Haram.
# Dia tinggal di tempat yang jauhnya tidak sampai dua marhalah dari Tanah Haram (91 kilometer atau 56 batu).
# Dia keluar pada miqat untuk berniat ihram haji.
# Dia keluar kepada dua marhalah dari Tanah Haram atau lebih untuk berniat haji di sana, kemudian baru masuk ke Makkah untuk mengerjakan haji.
# Dia mengerjakan umrah bukan di dalam bulan haji.

Bilakah masa sesuai melaksanakan dam tamattu’?

Dam tamattu’ itu boleh dilaksanakan pada bila-bila masa selepas tahallul umrah. Yang afdalnya pada hari nahar (hari raya haji). Tidak harus dilakukan sebelum tahallul daripada umrah dan hendaklah penyembelihan itu dilakukan di Tanah Haram.

Mengapa orang yang mengerjakan haji qiran dikenakan dam?


Sebabnya ialah ia mendapat keuntungan dan kesenangan dari segi amalan. Haji dan umrah hanya dikerjakan dengan sekali serentak iaitu dengan tawaf yang satu, sa’ie yang satu, bercukur atau bergunting yang satu dan juga miqatnya pun satu.

Apakah pula syarat dikenakan dam bagi orang mengerjakan haji qiran.

Syarat-syaratnya seperti berikut:
# Ia bukan penduduk Tanah Haram
# Ia tinggal di tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram
# Ia tidak kembali ke miqatnya atau ke tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram kerana berniat ihram haji.

Apakah sebab-sebab bagi orang yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam?


Ada orang yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam jika ada salah satu dari keadaan seperti berikut:
# Dia adalah penduduk Tanah Haram
# Tempat tinggalnya tidak sampai dua marhalah dari Tanah Haram (91 kilometer atau 56 batu)
# Dia kembali ke miqatnya atau ke tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram kerana berniat ihram haji (mereka yang memasukkan haji berserta umrahnya). [BH]

Tiada ulasan:

My Headlines