14.7.06

Soal Jawab Umrah dan Haji: Sunat jika suami isteri bersama ke Tanah Suci

APAKAH persediaan untuk menunaikan fardu haji. Adakah wang perbelanjaan yang cukup menjadi matlamat terpenting dengan tidak mengambil perhatian terhadap perkara lain seperti sembahyang serta wajib, rukun dan cara mengerjakan haji dan perkara lain yang ada hubungan dengannya.

Selain wang perbelanjaan mengerjakan haji, kesihatan dan bekalan yang cukup, bakal jemaah mesti menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan mengenai cara hendak mengerjakan ibadat haji itu daripada rukun, wajib, sunat, sah, batal, haram dan sebagainya.

Sahibuzzubad berkata maksudnya: “ Sesiapa yang membuat amalan tanpa ilmu pengetahuan yang betul maka segala amalannya ditolak dan tidak diterima.”

Adakah wang perbelanjaan menunaikan ibadat haji seseorang isteri wajib ditanggung oleh suami.

Wang perbelanjaan naik haji seseorang isteri tidak wajib ditanggung oleh suami kerana ia tidak termasuk dalam nafkah yang wajib atas suami terhadap isteri. Bagaimanapun, sunat seorang suami mengerjakan haji bersama isterinya.

Terangkan dengan jelasnya apa maksud: (i) Rukun haji (ii) Wajib haji

Adakah menjadi kesalahan kepada jemaah haji sekiranya meninggalkan salah satu daripada perkara itu dan andainya berlaku yang demikian itu sama ada secara sedar atau tidak adakah sah hajinya.

Rukun haji ialah pekerjaan asasi yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan haji sekiranya salah satu daripada rukun haji itu tidak dikerjakan sama ada sengaja atau terlupa maka ibadat hajinya tidak sah.

Wajib haji ialah perkara atau pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ibadat itu. Jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara wajib haji, maka hajinya sah tetapi wajib ke atasnya dam serta berdosa jika ditinggalkan yang wajib itu dengan sengaja.

Bagaimana cara mengerjakan haji dan umrah.

Cara mengerjakan haji dan umrah ada tiga iaitu cara Ifrad, Tamattuk dan Qiran.

Apa perbezaan di antara ketiga-tiga cara itu.

Mengerjakan haji cara Ifrad ialah dengan berniat mengerjakan haji dulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan umrah.

Mengerjakan haji cara Tamattuk ialah dengan berniat mengerjakan umrah terlebih dulu kemudian dikerjakan haji dalam tahun itu juga.

Mengerjakan haji cara Qiran ialah dengan berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji dengan mengerjakan amalan haji saja atau berniat mengerjakan umrah saja, tetapi sebelum tawaf berniat mengerjakan haji.

Mengerjakan haji cara Ifrad tidak dikenakan dam. Sementara, mengerjakan haji cara Tamattuk dan Qiran dikenakan dam dengan syarat tertentu.

Haji yang manakah terlebih afdal (baik) di antara haji Ifrad, Tamattuk dan Qiran.

Mengikut Imam Syafie, haji Ifrad adalah lebih afdal sekiranya umrah dikerjakan selepas haji pada tahun itu juga, kemudian Tamattuk dan Qiran.

Untuk mengerjakan haji Ifrad adakah seorang itu mesti pernah menunaikan fardu haji.

Tidak

Seorang membuat umrah dalam bulan haji kemudian dia keluar semula ke miqat untuk berihram haji seperti ke Bir Ali di Madinah. Adakah haji cara ini dikatakan haji Ifrad atau Tamattuk dan adakah diwajibkan dia membayar dam.

Cara ini dinamakan haji Tamattuk tetapi tidak wajib di atasnya membayar dam kerana dia berniat ihram di miqat. [BH]


Jawapan disediakan Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji

Tiada ulasan:

My Headlines