21.7.06

Soal Jawab Umrah dan Haji: Lima syarat dikenakan dam bagi tamattu’

MENGAPA orang yang mengerjakan haji tamattu’ dikenakan dam?

Orang yang mengerjakan haji tamattu’ dikenakan dam kerana beliau mengerjakan umrah dan haji dalam bulan haji pada tahun sama. Dikatakan juga kerana ia bertamattu’ (bersedap-sedap dengan menanggalkan ihram selepas berihram) dalam bulan haji dan tidak keluar ke miqatnya atau ke suatu tempat yang jaraknya sekurang-kurangnya dua marhalah dari Tanah Haram itu untuk berniat ihram haji.

Apakah syarat dikenakan dam bagi orang yang mengerjakan haji tamattu’?


Syarat seseorang dikenakan dam adalah seperti berikut:
# Jemaah bukan daripada penduduk Makkah
# Tinggal di tempat yang jauhnya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram.
# Mengerjakan haji dan umrah dalam bulan haji pada tahun yang sama.
# Tidak berniat ihram haji miqat bagi penduduk negerinya atau bagi penduduk dari arah mana dia datang masuk ke Tanah Haram untuk mengerjakan haji.
# Tidak berniat ihram haji dari tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram.

Sesetengah orang berkata ada antara orang yang mengerjakan haji tamattu’ tidak dikenakan dam, adakah ini benar dan bagaimana?

Benar, ada di antara orang yang mengerjakan haji tamattu’ tidak dikenakan dam sekiranya ia mempunyai salah satu dari lima keadaan berikut:
# Dia adalah penduduk Tanah Haram.
# Dia tinggal di tempat yang jauhnya tidak sampai dua marhalah dari Tanah Haram (91 kilometer atau 56 batu).
# Dia keluar pada miqat untuk berniat ihram haji.
# Dia keluar kepada dua marhalah dari Tanah Haram atau lebih untuk berniat haji di sana, kemudian baru masuk ke Makkah untuk mengerjakan haji.
# Dia mengerjakan umrah bukan di dalam bulan haji.

Bilakah masa sesuai melaksanakan dam tamattu’?

Dam tamattu’ itu boleh dilaksanakan pada bila-bila masa selepas tahallul umrah. Yang afdalnya pada hari nahar (hari raya haji). Tidak harus dilakukan sebelum tahallul daripada umrah dan hendaklah penyembelihan itu dilakukan di Tanah Haram.

Mengapa orang yang mengerjakan haji qiran dikenakan dam?


Sebabnya ialah ia mendapat keuntungan dan kesenangan dari segi amalan. Haji dan umrah hanya dikerjakan dengan sekali serentak iaitu dengan tawaf yang satu, sa’ie yang satu, bercukur atau bergunting yang satu dan juga miqatnya pun satu.

Apakah pula syarat dikenakan dam bagi orang mengerjakan haji qiran.

Syarat-syaratnya seperti berikut:
# Ia bukan penduduk Tanah Haram
# Ia tinggal di tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram
# Ia tidak kembali ke miqatnya atau ke tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram kerana berniat ihram haji.

Apakah sebab-sebab bagi orang yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam?


Ada orang yang mengerjakan haji qiran tidak dikenakan dam jika ada salah satu dari keadaan seperti berikut:
# Dia adalah penduduk Tanah Haram
# Tempat tinggalnya tidak sampai dua marhalah dari Tanah Haram (91 kilometer atau 56 batu)
# Dia kembali ke miqatnya atau ke tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram kerana berniat ihram haji (mereka yang memasukkan haji berserta umrahnya). [BH]

Bicara Haji: Wanita dalam edah patut dapat kebenaran suami tunaikan haji

Bersama Abu Hassan Wahab

Tempoh talak rajii’ atasi wasiat lakukan ibadat bila lelaki meninggal lebih awal

SYARAT wajib haji dan umrah adalah sama iaitu:
# Islam. Orang kafir dan orang yang murtad tidak wajib menunaikan ibadat haji.
# Baligh. Kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib mengerjakannya. Sekiranya kanak-kanak pergi menunaikan haji, maka haji itu sah tetapi dikira sebagai haji sunat.
# Berakal. Orang gila atau akalnya tidak waras, tidak wajib menunaikan haji.
# Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib menunaikan haji.
# Istito'ah. Istito'ah bermaksud berkemampuan untuk mengerjakan haji.

Syarat berkemampuan:

# Berkemampuan dengan sendiri

– Cukup perbelanjaan dan nafkah untuk dirinya pergi dan balik.

– Cukup keperluan nafkah asas, untuk orang di bawah tanggungannya.

– Ada kenderaan pergi dan balik.

– Aman perjalanan pergi dan balik contohnya tidak ada peperangan atau rompakan, musuh yang mengancam keselamatan diri atau harta, penyakit berjangkit yang membahayakan jiwa dan tubuh badan.

– Sihat tubuh badan.

– Berkesempatan masa untuk mengerjakan haji.

# Berkemampuan dengan pertolongan orang lain (haji badal)

– Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh seperti lumpuh yang dibuat haji badal untuknya, kemudian dia meninggal dunia, dia telah mendapat haji fardu. Sekiranya dengan izin Allah beliau sembuh seperti sedia kala, maka beliau wajib melaksanakan haji sekali lagi, maka haji itu dinamakan haji fardu. Adapun haji badal yang dibuat terdahulu bagi pihaknya, dikira sebagai haji sunat. Ibadat haji adalah sesuatu yang unik.

– Orang yang terlalu tua lagi uzur.

– Orang yang meninggal dunia dan ketika hidupnya berkemampuan untuk menunaikan haji. Wajib ke atas ahli warisnya atau orang yang menerima wasiatnya, melangsaikan hutang hajinya, dengan upah yang berpatutan atau secara sukarela (haji badal).

Syarat-syarat haji badal:

Orang yang hendak menunaikan haji bagi pihak orang lain disyaratkan:

# Sudah menunaikan haji dengan sempurna bagi pihak dirinya sendiri.
# Menunaikan haji hanya untuk seorang saja, pada satu musim haji.
# Dia hendaklah berihram sama ada di miqat sama jauh dengan miqat orang yang hendak dihajikan; di miqat yang ditentukan kepadanya dan sekiranya tidak ditentukan miqat baginya, maka diharuskan ia berihram dari mana-mana miqat yang dilaluinya.
# Orang yang hendak menunaikan haji badal mestilah seseorang yang baligh. Bagi wanita dua syarat tambahan dikenakan iaitu dengan izin suami atau wali dan hendaklah ditemani suami atau mahramnya (orang yang haram nikah dengannya) atau yang thiqat (perempuan yang dipercayai).

– Izin suami dan mahram adalah bergantung rapat dan saling memerlukan, kerana pada pandangan syarak, jika seseorang isteri diberi keizinan oleh suaminya tetapi dia tidak ditemani mahramnya, hukum hajinya adalah sah tetapi berdosa. Begitu juga sekiranya seseorang wanita itu ditemani oleh mahramnya tetapi tidak mendapat keizinan suaminya, hukum hajinya tetap sah tetapi berdosa.

– Sekiranya seseorang wanita telahpun berniat ihram sama ada haji atau umrah tanpa pengetahuan suaminya, si suami boleh dengan paksaan meminta isterinya menanggalkan ihramnya, sekalipun terpaksa melakukan Tahallul-Ihsar. Pada zahirnya seolah-olah tidak patut suaminya berbuat demikian, tetapi pada syarak diharuskan. Pada syarak, hak suami ke atas isterinya adalah pada bila-bila masa (A'lal Faur), sedangkan haji dan umrah boleh ditangguhkan (A'lat Tarakhi).

– Seorang wanita dalam tempoh talak rajii' juga, dikehendaki mendapat keizinan suaminya sebelum pergi menunaikan fardu haji, kerana suaminya pada bila-bila masa harus merujuk kembali kepada isteri dalam tempoh edahnya.

Bagaimana pula sekiranya si suami berwasiat kepada isterinya supaya pergi juga menunaikan fardu haji walaupun ditakdirkan meninggal dunia sebelum sempat menunaikan fardu haji bersama isterinya? Dengan perkataan lain, menunaikan haji dalam masa edah kematian suami, adakah diharuskan?

Dalam perkara lain, wasiat adalah tinggi dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan, tetapi berhubung dengan menunaikan fardu haji dalam masa edah kematian suami, hukum hajinya sah tetapi berdosa. Pandangan syarak dalam masalah ini adalah jelas, iaitu edah mengatasi wasiat.

Mahram dalam ibadat haji sunat atau umrah sunat:

Harus bagi seseorang perempuan menunaikan haji sunat atau umrah sunat tanpa ditemani mahram dengan syarat tertentu mengikut Qaul Muqabilul Asah.

Di antara syaratnya ialah:

# Memastikan tidak ada fitnah.
# Keselamatan diri terjamin.
# Sekiranya bernazar (bukan mengada-adakan alasan nazar bagi tujuan menunaikan haji). [BH]

14.7.06

Soal Jawab Umrah dan Haji: Sunat jika suami isteri bersama ke Tanah Suci

APAKAH persediaan untuk menunaikan fardu haji. Adakah wang perbelanjaan yang cukup menjadi matlamat terpenting dengan tidak mengambil perhatian terhadap perkara lain seperti sembahyang serta wajib, rukun dan cara mengerjakan haji dan perkara lain yang ada hubungan dengannya.

Selain wang perbelanjaan mengerjakan haji, kesihatan dan bekalan yang cukup, bakal jemaah mesti menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan mengenai cara hendak mengerjakan ibadat haji itu daripada rukun, wajib, sunat, sah, batal, haram dan sebagainya.

Sahibuzzubad berkata maksudnya: “ Sesiapa yang membuat amalan tanpa ilmu pengetahuan yang betul maka segala amalannya ditolak dan tidak diterima.”

Adakah wang perbelanjaan menunaikan ibadat haji seseorang isteri wajib ditanggung oleh suami.

Wang perbelanjaan naik haji seseorang isteri tidak wajib ditanggung oleh suami kerana ia tidak termasuk dalam nafkah yang wajib atas suami terhadap isteri. Bagaimanapun, sunat seorang suami mengerjakan haji bersama isterinya.

Terangkan dengan jelasnya apa maksud: (i) Rukun haji (ii) Wajib haji

Adakah menjadi kesalahan kepada jemaah haji sekiranya meninggalkan salah satu daripada perkara itu dan andainya berlaku yang demikian itu sama ada secara sedar atau tidak adakah sah hajinya.

Rukun haji ialah pekerjaan asasi yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan haji sekiranya salah satu daripada rukun haji itu tidak dikerjakan sama ada sengaja atau terlupa maka ibadat hajinya tidak sah.

Wajib haji ialah perkara atau pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ibadat itu. Jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara wajib haji, maka hajinya sah tetapi wajib ke atasnya dam serta berdosa jika ditinggalkan yang wajib itu dengan sengaja.

Bagaimana cara mengerjakan haji dan umrah.

Cara mengerjakan haji dan umrah ada tiga iaitu cara Ifrad, Tamattuk dan Qiran.

Apa perbezaan di antara ketiga-tiga cara itu.

Mengerjakan haji cara Ifrad ialah dengan berniat mengerjakan haji dulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan umrah.

Mengerjakan haji cara Tamattuk ialah dengan berniat mengerjakan umrah terlebih dulu kemudian dikerjakan haji dalam tahun itu juga.

Mengerjakan haji cara Qiran ialah dengan berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji dengan mengerjakan amalan haji saja atau berniat mengerjakan umrah saja, tetapi sebelum tawaf berniat mengerjakan haji.

Mengerjakan haji cara Ifrad tidak dikenakan dam. Sementara, mengerjakan haji cara Tamattuk dan Qiran dikenakan dam dengan syarat tertentu.

Haji yang manakah terlebih afdal (baik) di antara haji Ifrad, Tamattuk dan Qiran.

Mengikut Imam Syafie, haji Ifrad adalah lebih afdal sekiranya umrah dikerjakan selepas haji pada tahun itu juga, kemudian Tamattuk dan Qiran.

Untuk mengerjakan haji Ifrad adakah seorang itu mesti pernah menunaikan fardu haji.

Tidak

Seorang membuat umrah dalam bulan haji kemudian dia keluar semula ke miqat untuk berihram haji seperti ke Bir Ali di Madinah. Adakah haji cara ini dikatakan haji Ifrad atau Tamattuk dan adakah diwajibkan dia membayar dam.

Cara ini dinamakan haji Tamattuk tetapi tidak wajib di atasnya membayar dam kerana dia berniat ihram di miqat. [BH]


Jawapan disediakan Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji

Bicara Haji: Kewajipan ibadat haji bergantung keupayaan perbelanjaan, kesihatan

Bersama Abu Hassan Wahab

HAJI pada syarak adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram dalam bulan haji kerana mengerjakan tawaf, sai dan wukuf di Arafah dengan menurut syarat serta menunaikan segala wajibnya.

Umrah pula mengikut syarak adalah menziarahi Baitullah Al-Haram kerana mengerjakan tawaf, sai dengan menurut syarat serta menunaikan segala wajibnya.

Cara mengerjakan haji dan umrah

Daripada Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW bersabda bermaksud: “Mengerjakan haji dan umrah itu dua fardu yang hanya sekali (bagi seseorang Muslim yang cukup syaratnya) boleh dikerjakan yang mana satu dulu (sama ada haji atau umrah).” (Hadis riwayat Addailami)

Pada zahirnya ia membawa beberapa maksud:

i. Sekiranya seseorang itu menunaikan umrah dulu adalah diharuskan, kemudian apabila berkelapangan, menunaikan pula fardu haji.

ii. Menunaikan ibadat haji dalam bulan haji, tetapi ibadat umrah dilaksanakan bukan pada tahun sama. Cara ini dinamakan haji Ifrad mengikut kaedah definisi yang ketiga kerana definisi haji Ifrad ada tiga cara pelaksanaannya.

iii. Yang lebih tepat dan menjurus kepada kehendak hadis itu ialah:

Allah memberi pilihan

i. Sekiranya seseorang itu mengerjakan ibadat haji dulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama maka dinamakan haji Ifrad.

ii. Sekiranya seseorang itu mengerjakan ibadat umrah dulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan ibadat haji pada tahun yang sama dinamakan haji Tamattuk.

Apa yang dapat kita faham melalui hadis ini ialah Allah memberi kelonggaran dan sesuai dengan kehendak Allah yang tidak ada paksaan untuk melaksanakannya, sama ada seseorang itu hendak mengerjakan haji atau umrah dulu, terpulang kepada keselesaan masing-masing.

Sebetulnya, ramai di antara kita sering terperangkap dengan zahir hadis tanpa dapat menyelami apa yang tersirat, yang Allah dan rasul-Nya mahukan untuk difahami, diamalkan dan sebarkan kepada khalayak.

Syarat wajib haji

Sebahagian kita menghantar ibu bapa masing-masing ke Tanah Suci bagi mengerjakan fardu haji dengan menanggung semua kos perbelanjaan haji mereka, sedangkan yang wajib pergi ketika itu ialah kita sendiri, bukan ibu bapa. Syarat wajib haji ditaklifkan oleh Allah ketika itu kepada kita.

Kita faham, apa yang kita lakukan itu salah satu cara sebagai menghargai jasa baik mereka tetapi perlu diingat mereka tidak ditaklifkan.

Berbeza dengan sumbangan daripada anak atas kadar tertentu. Contohnya, anak menyumbang RM2,000 seorang bagi membolehkan ibu bapa mereka menunaikan fardu haji. Pada syarak dengan RM2,000 mereka belum memenuhi syarat wajib haji. Maka, pengagihan itu di kalangan ahli keluarga bagi membolehkan ibu bapa mereka menunaikan fardu haji diharuskan.

Ramai di antara anak memikirkan ibu bapa mereka sudah berusia, eloklah dihantar ke Tanah Suci untuk menunaikan fardu haji. Dikhuatiri ibu bapa mereka meninggal dunia sebelum menunaikan haji hinggakan mereka berasa bersalah.

Dalam keadaan tertentu, Allah memerintahkan boleh dibuat "haji Badal" untuk ibu bapa atau sesiapa saja yang meninggal dunia dengan ganjaran yang besar terhadap kedua-duanya iaitu orang yang mengerjakan Badal haji dan orang yang meninggal dunia yang dibuat Badal haji untuknya.

Bagaimanapun, syarak menetapkan hukum bagi tujuan itu, sekiranya seseorang itu meninggal dunia dan dia berkemampuan ketika hidupnya untuk menunaikan fardu haji, hukumnya wajib dibuat Badal haji untuknya kerana dia dikira masih berhutang dengan Allah.

Sekiranya dia meninggal dunia, sedangkan dia tidak berkemampuan ketika hidupnya, hukumnya adalah harus sama ada dibuat Badal haji untuknya atau tidak.


Jenis haji mengikut niat

Seperkara lagi yang menjadi masalah kepada sebahagian jemaah haji kita, apabila mereka terpilih masuk ke Makkah dulu sebelum wukuf, mereka sarankan supaya mengerjakan haji Ifrad hingga kadang-kadang membebankan diri mereka. Pada hemat saya, kenapa mereka membiarkan orang lain membuat keputusan bagi pihaknya. Keputusan untuk melaksanakan haji jenis apa pun adalah di tangan kita. Orang lain hanya boleh membantu untuk kita membuat keputusan.

Dari segi syarak, sebetulnya Allah tidak memaksa, bahkan memberi pilihan kepada kita berdasarkan kesesuaian masa, kesihatan dan dalam banyak perkara, bergantung kepada keupayaan kita.

Apa yang menjadi masalah ialah kadang-kadang kita sukar untuk melepaskan sesuatu yang afdal untuk semua orang dengan mengambil sesuatu yang diharuskan, sedangkan yang diharuskan oleh Allah kepada semua orang, itulah yang afdal bagi diri kita (bagi kes tertentu).

Maka itu, cuba elakkan daripada melakukan sesuatu yang afdal (untuk semua orang), tetapi apabila kita lakukan juga, sehinggakan akhirnya terpaksa melakukan Tahallul – Ihsar.

Contohnya, seorang wanita yang dijangka didatangi haid dalam tempoh sehari dua lagi telah melakukan yang afdal untuknya, dengan melontar Jamrah Kubra dan bergunting bagi menghasilkan Tahallul-Awwal.

Dia kemudian datang haid selama dua minggu, apa lagi waktu pulang ke Malaysia sudah dekat.

Kebetulan penerbangan tidak ada kekosongan tempat, sedangkan tawaf dan sai haji belum lagi dilakukan. Maka, mahu tidak mahu, beliau terpaksa pulang juga ke Malaysia.

Beliau dikenakan Tahallul-Ihsar dan kena datang lagi pada bila-bila masa untuk menyelesaikan rukun haji yang belum selesai. Ini bermakna masa dan perbelanjaan tambahan juga terseret sama.

Yang cantiknya kalau beliau memberi keutamaan seperti yang dianjurkan oleh syarak iaitu melaksanakan tawaf dan sai haji dulu dan bergunting. (Harus untuk semua orang, tetapi bagi kes seperti ini afdal untuknya).

Tiba-tiba haid datang selepas itu, beliau boleh pulang ke Malaysia mengikut jadual sekiranya ditakdirkan meninggal dunia, beliau sudah mendapat haji.

Sebab itulah Allah sentiasa perintah kita, lakukanlah sesuatu perkara mengikut kemampuan masing-masing. Jangan lakukan ibadat semata-mata ikutan.

Islam itu syumul, tetapi cara atau pendekatan yang diambil kadang-kadang memperlihatkan bagaikan kita tidak berilmu dan tidak bijak mempraktikkan ilmu yang ada walaupun bijak dan berilmu. Wallahualam.

INTI PATI
Ibadat haji dan umrah

Sekiranya seseorang itu menunaikan umrah dulu adalah diharuskan, kemudian apabila berkelapangan, menunaikan pula fardu haji.


Menunaikan ibadat haji dalam bulan haji, tetapi ibadat umrah dilaksanakan bukan pada tahun sama. Cara ini dinamakan haji Ifrad mengikut kaedah definisi yang ketiga kerana definisi haji Ifrad ada tiga cara pelaksanaannya.

Allah memberi pilihan; Sekiranya seseorang itu mengerjakan ibadat haji dulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama maka dinamakan haji Ifrad. Jika seseorang itu mengerjakan ibadat umrah dulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan ibadat haji pada tahun yang sama dinamakan haji Tamattuk.

Perbelanjaan haji adalah tanggungan sendiri. Anak dan cucu sekadar membantu mengikut keihlasan mereka. [BH]

Penulis ialah Pengurus Besar (Bimbingan) Lembaga Tabung Haji

7.7.06

Personaliti: Dr Azzam kongsi ilmu dengan ceramah

Oleh Hasliza Hassan

SIAPA Dr Azzam Tamimi, Pengarah Institute of Islamic Political Thought (IIPT) yang berpangkalan di London itu?

Beliau adalah antara ahli panel Seminar Nasional Hak Asasi Manusia dalam Islam anjuran bersama Pertubuhan Jamaah Islam Malaysia (JIM), Kumpulan Karangkraf dan Allied Coordinating Committe of Islamic NGOs (ACCIN) yang diadakan baru-baru ini.

Tetapi, apabila melayari namanya di internet, rupa-rupanya Dr Azzam adalah ahli akademik yang pernah menimbulkan fenomena apabila dengan yakin dan tegas menyuarakan pendapat yang dilihat seakan membela tindakan ‘serangan bunuh diri.’

Apatah lagi, ketika diwawancara Tim Sebastian dalam rancangan HARDtalk di saluran penyiaran BBC pada November 2004, beliau dengan tidak teragak-agak memberitahu, dirinya bersedia melakukan serangan bunuh diri.

Hakikatnya, kesempatan menemui beliau pada seminar lalu tidak membicarakan mengenai kekalutan yang ditimbulkan sebelum ini, tetapi lebih kepada ingin mengenali peribadinya yang dilihat sentiasa tenang dan bersahaja.

Biar berat manapun kerisauan atau kebimbangan yang diutarakan peserta bertanyakan soalan, cara beliau menjawab menimbulkan tanda tanya, apakah beliau tidak serius atau memang keadaan tidak seperti disangkakan.

“Realitinya, apa dikatakan peserta mengenai nasib umat Islam, isu Palestin, hak asasi manusia atau kekejaman yang berlaku adalah benar. Memang keadaan sebenarnya tidak seperti yang kita mahukan.

“Bagaimanapun, dalam menangani kesulitan ini, kita tidak boleh jadi terdesak atau dipengaruhi emosi. Untuk maju ke depan dan mengembalikan kegemilangan umat Islam, kita perlu yakin dan berharap.

“Selain itu, kita kena ada ilmu dan kepakaran. Belajar daripada kesilapan kita dan kesilapan orang lain.

“Kerana itu apabila menjawab soalan, saya suka beri harapan dan beritahu mereka perkara positif terlebih dulu. Lepas itu baru beritahu yang negatif kerana saya nak galakkan mereka berfikir dan berusaha,” katanya.

Katanya, pembabitan beliau secara aktif sebagai penceramah serta ahli panel jemputan, adalah antara usaha beliau berkongsi ilmu dan pemikiran dalam pelbagai isu dengan umat Islam di seluruh dunia.

Dr Azzam berkata, sebagai umat Islam beliau memikul tanggungjawab dan bersandarkan kesedaran itu, misi hidupnya kini ialah mencari dan menyumbang kepada kebangkitan semula umat Islam.

Beliau berkata, apa juga kelebihan yang diberikan Allah seperti kebolehan berceramah dan menulis akan digunakan bagi mempertahankan hak umat Islam dan mengembangkan maklumat yang tepat mengenai Islam.

Anak kelahiran Hebron, Palestin itu, dibesarkan di Kuwait apabila mengikut keluarganya berpindah ketika berumur lapan tahun dan mendapat pendidikan asasnya di sana.

Pada 1974, beliau berpindah ke United Kingdom untuk melanjutkan pelajaran sehingga mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang fisiologi di University of Sunderland.

Selepas itu beliau berkerja di beberapa organisasi dan pada 1992, menubuhkan Pertubuhan Kebebasan Bagi Dunia Islam yang beroperasi hingga 1998.

Sebaik menamatkan pengajian peringkat doktor falsafah (PhD) dalam bidang Teori Politik dari University of Westminster, London, beliau menubuhkan IIPT yang menawarkan kursus untuk mereka yang ingin mendalami bidang teori politik dan hak asasi manusia.

Selain aktif berceramah, bapa kepada tiga cahaya mata yang sudah menjadi datuk itu turut memilih bidang penulisan sebagai saluran dakwah dengan menghasilkan kertas kerja dan menerbitkan buku.

Antara buku dihasilkan, Democrat within Islamism, Islam and Secularism in the Middle East, Power-Sharing Islam dan dua dalam bahasa Arab, Musharakat al-Islamiyin Fis-Sultah serta Ash-Shar'iyah as-Siyasiyah fil-Islam.

Menyentuh mengenai Islam yang sering dilempar dengan imej negatif, Dr Azzam berkata, menjadi tanggungjawab umat Islam sendiri untuk menggalakkan bangsa lain mengenali Islam.

Beliau berkata, apa yang berlaku sekarang ialah masyarakat Islam sendiri tidak faham mengenai Islam disebabkan sikap jahil mereka, jadi bagaimana hendak meyakinkan orang lain menerima Islam.

“Orang Islam sendiri tidak tahu mengenai Islam bagaimana hendak harapkan orang lain memahami dan menerima Islam. Apabila mereka jahil mengenai agama sendiri, mereka tidak yakin untuk berdepan dengan bukan Islam.

“Cara terbaik membangkitkan semula Islam ialah dengan menunjukkan keistimewaan Islam melalui contoh ditunjukkan, bagaimana kita membawa diri sebagai orang Islam.

“Mereka yang tahu Islam akan jatuh cinta dengan Islam. Di Barat, ramai sudah mula menerima Islam,” katanya.

Dr Azzam berkata, beliau berbangga dengan sokongan diberikan rakyat negara ini dalam perkara yang berkait rapat dengan Islam terutama perasan dikongsi bersama seperti isu Palestin.

Beliau yang datang ke Malaysia sejak awal 1990-an berasakan Malaysia ibarat rumah sendiri kerana selain mempunyai ramai kawan, beliau senang dengan sikap masyarakatnya yang mudah mesra.

Sebagai tetamu yang sering dijemput ke negara ini, Dr Azzam berkata, beliau mahu dikenali rakyat Malaysia sebagai ‘seorang pengembara yang dalam perjalanan mencari ilmu dan berkongsi pengetahuan yang diperoleh’.

“Saya mencari ilmu untuk belajar dan berkongsi apa yang saya pelajari. Saya bersyukur kerana berjaya menarik perhatian umum dengan idea serta pandangan saya. Inilah sumbangan saya untuk Islam,” katanya.

PROFIL
Nama: Dr Azzam Tamimi
Tarikh Lahir: 15 Mac 1955
Tempat Lahir: Hebron, Palestin

Pendidikan: Ijazah sarjana muda, bidang fisiologi di University of Sunderland. Ijazah doktor falsafah (PhD), bidang Teori Politik di University of Westminster, London

Buku Dihasilkan: Democrat within Islamism, Islam and Secularism in the Middle East, Power-Sharing Islam dan dua dalam bahasa Arab, Musharakat al-Islamiyin Fis-Sultah serta Ash-Shar'iyah as-Siyasiyah fil-Islam [BH]

12.2.06

Tetamu BM: Ekstremis sekular dalangi karikatur hina Muhammad

Join a NEW INCOME program:

http://goldmine.ProBusinessSuccess.com/

Tindak balas umat Islam gugat kepentingan kuasa Barat

PENYIARAN karikatur Nabi Muhammad SAW di dalam akhbar Denmark, Jylland-Posten, menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam seluruh dunia. Tamparan lebih hebat apabila tindakan yang sama dilakukan akhbar lain di Eropah sebagai sokongan. Apakah yang menyebabkan media massa Barat, khususnya Eropah, kelihatan bersekongkol mempersendakan Islam dan umat Islam? Ikuti pandangan Profesor Emeritus Datuk Dr Osman Bakar dari Institut Pemikiran dan Peradaban Islam Antarabangsa (ISTAC).
Dalam pertemuan dengan wartawan Berita Minggu, ZIAUDDIN SHARUDDIN dan NORAKMAH MAT YOUB, beliau yang juga ahli Forum Ekonomi Dunia (Hubungan Barat-Islam) dan Inisiatif Dialog Dunia (C100) memperjelaskan asal-usul kebiadapan media massa Barat.

KONSEP peradaban tamadun merujuk kepada satu entiti budaya paling besar. Tamadun meliputi segala aspek kehidupan manusia dari segi agama, politik, ekonomi, sains, teknologi dan kebudayaan. Bagaimanapun, ahli sarjana yang mengkaji ilmu tamadun bersependapat inti tamadun ialah agama.

Ini kerana boleh dikatakan semua tamadun manusia dipengaruhi agama dan diasaskan atas nilai agama yang dominan dalam tamadun itu.

Sebelum bercakap mengenai pertembungan tamadun, kita perlu melihat adakah pertempuran agama sudah berlaku kerana agama adalah inti pati tamadun. Saya melihat dari segi dua tamadun yang mempunyai perbezaan dan kesamaan.

Walaupun dua tamadun berbeza, tetapi boleh hidup bersama atas dasar saling menghormati. Itu satu tahap. Tahap kedua, oleh kerana ada perbezaan jadi dua tamadun itu wujud dalam keadaan tegang. Ketegangan antara dua tamadun. Jika lebih dari itu, ketegangan berkenaan akan mencetus perbalahan dan pertempuran. Itu hubungan paling serius antara dua tamadun.

Dalam meninjau hubungan antara dunia Barat dan Islam, kita harus melihat mengikut perspektif yang dijelaskan tadi. Adakah tamadun Barat dan Islam akan mempunyai kesamaan? Sebenarnya, ada banyak kesamaan dan perbezaan.

Ada kesamaan kerana kedua-dua tamadun itu mengambil sumber nilai tamadun dari sumber yang sama. Tamadun Islam pada peringkat awal, antara sumber ialah dari tamadun Greek, iaitu tamadun Barat.

Tamadun Barat juga sama, tetapi cara pengolahan berbeza. Sumber yang sama tetapi menangani dengan cara yang berbeza. Kemudian dunia Barat banyak mengambil dari tamadun Islam ketika zaman keagungan Islam, terutama di Sepanyol, yang diperintah oleh Islam selama lebih kurang 800 tahun dan itu mempengaruhi dunia Barat dalam pelbagai segi.

Sekarang orang Barat banyak melupakan fakta sejarah bahawa sebahagian budaya Barat hari ini sebenarnya adalah daripada tamadun Islam. Barat yang sekarang ini ingin membawa kedua-dua tamadun lebih rapat dan saling memahami akan mengingatkan mereka fakta sejarah ini.

Eropah pinggir agama

KITA harus memahami bahawa tamadun Barat moden yang diasaskan pada kurun ke-16 Masihi berkembang hingga menjadi tamadun yang mempunyai beberapa ciri yang tiada langsung dalam sejarah Barat sendiri.

Di Eropah, agama dipinggirkan dalam kehidupan manusia. Kita harus memahami ini. Golongan yang menghina dan menyiarkan karikatur menghina Nabi Muhammad SAW digelar golongan ekstrem pelampau atau fanatik sekular yang berbeza dengan golongan sekular arus perdana.

Golongan fanatik sekular yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada agama datang dari Tuhan, tidak percaya alam kerohanian, tidak ada hidup selepas mati. Perkara yang kita percaya tidak mereka percaya.

Mereka bukan golongan majoriti, tetapi berpengaruh dalam masyarakat dan khususnya, berjaya menjadikan kebebasan bersuara sebagai prinsip dan nilai yang tidak boleh disentuh.

Malah sesetengah orang Barat sendiri mengatakan bahawa kalau hendak faham mengapa orang Barat boleh melukis kartun menghina Nabi Muhammad, sebenarnya mereka ini terlebih dulu sudah menghina Kristian.

Mereka menghina Nabi Isa as, tetapi oleh kerana golongan Kristian di Eropah sudah lemah, mereka tidak berupaya membantah segala penghinaan terhadap agama itu. Ini sudah menjadi perkara biasa dalam masyarakat itu. Itu bukan bermakna paderi bersetuju dengan apa yang berlaku, tetapi suara mereka tidak begitu dilayan di Eropah.

Saya tidak berapa terkejut kerana perbuatan itu pernah dilakukan oleh orang Barat. Cuma yang berbeza ialah senario suasana. Mereka tidak bertanggungjawab dan tidak mahu melihat apakah akibatnya kepada dunia Barat sendiri, apatah lagi hubungan antara tamadun.

Mereka tahu apa yang dilakukan itu akan dimarahi oleh orang Islam dalam keadaan dunia Barat memerlukan majoriti sokongan Islam untuk memerangi keganasan yang dilakukan atas nama Islam. Saya tidak hairan kerana seperti mana mereka sering katakan bahawa kami pernah membuat karikatur terhadap Nabi Isa as, malah terhadap Tuhan kami sendiri.

Kita kena faham golongan itu terdapat di Barat. Ini lebih dikatakan pertembungan golongan antiagama tidak kira agama apa kerana mereka anti terhadap kepercayaan agama.

Kesan ekonomi

DI SEBALIK kontroversi ini, ada perkara baik timbul iaitu orang Barat akan melihat sendiri dan menyemak prinsip kebebasan bersuara yang dipegang selama ini. Mereka terkejut kerana dapat mengalahkan golongan Kristian, tiba-tiba mereka menghadapi reaksi spontan kemarahan umat Islam.

Sekarang, mereka sepatutnya memikirkan soal hubungan ekonomi. Dunia sekarang ini berbeza dengan dunia lampau. Sekarang ini masyarakat global, apa yang berlaku akan meninggalkan kesan terhadap satu sama lain.

Jika mereka sukar untuk memahami, sekurang-kurangnya mereka perlu faham terhadap kesan amali dan praktikal dalam kehidupan Barat. Mereka perlu bimbang apa tindakan negara Islam jika perkara ini berterusan. Mereka kena kaji semula sikap dan tanggapan mereka terhadap Islam selama ini.

Tragedi 11 September mencetuskan perubahan kerana ramai masyarakat Barat di sana meneliti ajaran Islam. Ini adalah antara faktor menguatkan lagi mendesak mereka melihat semula persepsi terhadap Islam dan umat Islam.

Menurut tinjauan umum, persepsi rakyat Amerika Syarikat terhadap Islam didapati lebih 55 peratus memahami Islam. Maknanya perkara yang baik ialah rakyat Amerika Syarikat mengkaji dan mula memahami Islam. Selain itu, semakin ramai memeluk Islam.

Menurut satu tinjauan, lebih 20,000 rakyat Amerika Syarikat memeluk Islam setiap tahun. Bayangkan setiap hari hampir 20 orang memeluk Islam. Kita tengok ada dua kesan selari, iaitu kesan baik dan kesan buruk.

Perbuatan menerbitkan karikatur memang patut dikutuk, bukan saja oleh orang Islam tetapi ramai orang bukan Islam yang mengecam penyiaran karikatur itu. Apa seharusnya kita lakukan? Banyak kelompok umat Islam memperlihatkan tindak balas yang sewajarnya. Mereka mengkritik keganasan.

Bagaimanapun, kita seharusnya mengelakkan tindak balas berbentuk keganasan kerana itu bukan ajaran Islam. Sebagai contoh, katakanlah Nabi Muhammad masih hidup, mungkin paling keras pun tindakan Baginda hanya akan menyaman akhbar itu. Tidak hingga hendak melancarkan perang. Itupun (tindakan mahkamah) mungkin sudah terlalu kasar.

Ada satu hadis yang Allah menasihati Nabi Muhammad yang maksudnya: Kalau ada orang berlaku tidak baik terhadap kamu, doakan kebaikan untuk mereka. Jadi kita ikut apa yang Baginda lakukan.

Memang mudah melepaskan geram dan marah. Kita sedih kerana ramai umat Islam tidak mahu mencontohi Rasulullah dalam perkara berkaitan hubungan kita dengan bukan Islam. Ini satu pengajaran kepada kita juga. Kita bersyukur kerana di Barat, kelompok Islam yang menetap di sana menolak keganasan.

Mereka mahu menggunakan kesempatan ini untuk berdialog dan berdakwah dengan bukan Islam mengenai siapa sebenarnya Nabi Muhammad dan mengapa Islam tidak membenarkan karikatur atau patungnya dibuat.

Umat Islam percaya mereka tidak boleh buat perkara itu, tetapi jarang diterangkan mengapa kita tidak boleh berbuat demikian. Kalau boleh kita nak terangkan kepada golongan bukan Islam di Malaysia. Sedih juga saya kerana Sarawak Tribune menyiarkan gambar itu.

Barat berhati-hati

KESAN daripada penyiaran karikatur ini, dunia Barat akan lebih berhati-hati apabila hendak bercakap dan menyiarkan sesuatu mengenai Islam. Padahnya mereka dapat rasakan. Bagi mereka yang boleh meninggalkan kesan ialah dari segi ekonomi kerana mereka bergantung kepada negara Islam untuk minyak dan eksport barangan mereka.

Senjata boikot ini, saya bersetuju untuk menimbulkan kesan kepada negara Barat tetapi dengan syarat. Patut atau tidak kita menghukum Denmark? Paling penting ialah jawapan daripada pemimpin negara itu, adakah ini pendirian segelintir atau seluruh rakyat Denmark. Yang kita hendak dengar ialah majoriti rakyat Denmark tidak bersetuju dengan perbuatan itu dan meminta maaf. Jika ia hanya segelintir, tidak wajar kita memulau barangan mereka. Itu yang saya gunakan pendekatan Islam. Jangan menghukum secara keseluruhan.

Tidak dapat dinafikan golongan media massa terlalu berkuasa di negara Barat dengan alasan kebebasan bersuara, tetapi apa yang kita lihat ialah sudah ada reaksi media massa Barat terhadap rakan mereka. Maknanya di kalangan media massa sudah ada perbahasan. Kita pertahankan konsep kebebasan media massa, tetapi perlu bertanggungjawab.

Prinsip kebebasan media massa tidak tercemar sedikit pun kalau kita buat keputusan tidak menyiarkan karikatur itu. Mereka menilai semula pendirian mereka terhadap Islam walaupun mereka masih mempertahankan kebebasan bersuara. Kebebasan bukan lagi konsep kebebasan mutlak.

Mengapa Islam menolak penyiaran karikatur Rasulullah? Ini menyentuh kedudukan dan peranan Nabi Muhammad dalam kehidupan setiap orang Islam. Dalam al-Quran ada dinyatakan bahawa Baginda adalah model yang perlu diikuti. Jadi kalau sudah dihina, bererti kita sudah tidak lagi menghargai dan membuka jalan kepada lebih banyak penghinaan, memperolok-olokkan dan mempersendakan seperti media Barat buat kepada Nabi Isa.

Kita tidak mahu itu berlaku dalam Islam kerana jika sudah dipermainkan, maknanya Nabi Muhammad bukan bukan manusia sempurna. Konsep kesempurnaan Nabi akan hilang oleh lukisan kartun itu. Ini penting demi menjaga kedudukan Nabi Muhammad dalam Islam.

Kita hendak menjaga kesucian Islam. Apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam yang menetap di Barat ialah mereka menggunakan kesempatan pada masa ini untuk menjelaskan mengapa kita tidak dapat terima karikatur menghina Nabi Muhammad.

Ada pelbagai kelompok di Barat. Ada kelompok yang berpendapat Islam tidak bertoleransi dan tidak boleh dikritik berhubung isu karikatur, tetapi bagi mereka yang sedikit-sebanyak mengenali Islam tahu bahawa pendapat itu tidak betul. Orang Islam sendiri dapat membezakan antara apa yang tidak boleh diubah dan dikritik, iaitu al-Quran.

Apa yang terdapat dalam al-Quran tidak boleh dipinda dan dikritik. Mereka yang tidak tahu langsung mengenai Islam tidak akan menghargai itu. Ada aspek Islam yang boleh dikritik seperti hukum yang tertakluk kepada zaman. Maksudnya, ada peraturan yang mengkaji semula undang-undang syariah yang digubal bertahun lamanya. Ia boleh berubah mengikut peredaran masa. Majoriti orang Barat masih belum memahami apa yang boleh dikritik dan tidak boleh dikritik dalam Islam.

Perjelas kekeliruan

AMERIKA Syarikat sendiri menggunakan media massa untuk menyatakan pendirian negara itu terhadap Islam. Ini sedikit sebanyak mempengaruhi umat Islam sendiri. Misalnya, selepas peristiwa 11 September, Presiden Bush melawat masjid di Washington. Itu meninggalkan kesan cukup besar terhadap umat Islam. Majoriti pertubuhan Islam di Amerika Syarikat mengalu-alukan penjelasan yang dibuat Presiden Bush.

Berhubung isu karikatur, kita juga patut lakukan perkara yang sama. Misalnya di Kuala Lumpur, jika ada yang memanggil semua duta negara bukan Islam, khususnya Eropah untuk menerangkan pendirian kita, bukan saja media tempatan tetapi media antarabangsa dipanggil, ini meninggalkan kesan untuk memperjelaskan yang kami marah dan tidak setuju. Kalau boleh kita terangkan mengapa umat Islam tidak boleh menerima perbuatan itu.

Ada masanya, kalau tidak pun kerajaan tetapi golongan tertentu dalam media massa atau agama mereka tidak mahu hendak membezakan kelompok yang ekstrem dan masyarakat arus perdana. Mereka tidak bezakan, tetapi sebenarnya mereka perlu bezakan antara kelompok ini kerana pendirian mereka berbeza.

Kita tidak meminta menarik balik prinsip kebebasan bersuara, tetapi kalau dia menghormati kebebasan pelampau sekular ini untuk menyiarkan karikatur, mereka juga mempunyai kebebasan untuk tidak bersetuju dengan penyiaran itu.

Adalah penting untuk pemimpin negara itu untuk membuat kenyataan yang mereka tidak bersetuju sama sekali. Tetapi apa yang kita lihat, mereka langsung tidak bersuara kononnya menghormati kebebasan bersuara.

PROFIL
Prof Emeritus Datuk Dr Osman Bakar

Asal: Kampung Bukit Lada, Temerloh, Pahang
Umur: 59

Pengalaman akademik:
Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik), Universiti London (1970), Ijazah Sarjana Matematik Universiti London (1971), Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Falsafah Islam, Universiti Temple, Amerika Syarikat (1987).

Pengalaman kerjaya:
Pensyarah Jabatan Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia (1973-1977), Pensyarah Fakulti Sains, Universiti Malaya (1978-2000), Penyandang Kursi Profesor Falsafah Sains Universiti Malaya (1992), Sarjana Pelawat Sejarah Sains Universiti Harvard Amerika Syarikat (1992) dan Penyandang Kursi Malaysia bagi bidang Islam Asia Tenggara di Universti Georgetown, Amerika Syarikat (2000).

Pengalaman Pentadbiran Universiti:
Timbalan Dekan Fakulti Sains, Universiti Malaya (1990) dan Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Malaya, 1995©The New Straits Times Press (M) Berhad

12.1.06

Personaliti: Dr Sharifah Hayaati warisi kebolehan ibu bapa galas tugas penceramah profesional

Oleh Jami’ah Shukri


MENJADI
penceramah profesional dalam bidang keagamaan langsung tidak terlintas di kotak fikirannya.

Malah, minat dalam bidang itu sama sekali tiada dalam senarai cita-cita asalnya walaupun datuknya, Syed Mohamad Al-Mahsoor dan ibunya, Sharifah Fatma Syed Mohamad adalah antara penceramah bebas terkenal di Johor Bahru, Johor suatu ketika dulu. Bapanya juga kerap memberi ceramah di peringkat jabatan kerajaan.

Pada awalnya, Dr Sharifah Hayaati Syed Ismail memang berasa tidak berkemampuan menjadi penceramah. Hal ini kerana perlu berhadapan dengan pelbagai lapisan umat Islam dan khuatir gagal menyampaikan ceramah dengan berkesan.

Cita-cita dan matlamat utama menjadi pensyarah terbaik serta berdedikasi sebagai kerjaya profesional.

Bagaimanapun kini, Pensyarah Kanan, Jabatan Siasah Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya itu, akhirnya akur dengan kebolehan sebenarnya beliau memang mempunyai aura tersendiri sebagai penceramah profesional. Kehadirannya memikat dan begitu disenangi serta diminati ribuan umat Islam di negara ini. Ini sekali gus mewarisi darah turun temurun sebagai penceramah agama.

“Apabila teringat semula, saya terfikir ia mungkin satu doa ummi (panggilan untuk ibunya) yang pernah meminta saya supaya menggantikan tempatnya sebagai penceramah suatu hari nanti.

“Mungkin juga disebabkan banyak pendedahan dan dorongan di kalangan keluarga, kerap melihat dan mengikut ibu berceramah agama, ia memberi input kepada saya terbabit dalam bidang itu,” katanya.

Kini, jadual hariannya amat ketat sekali kerana perlu memenuhi undangan menyampaikan ceramah, Beliau menerima banyak undangan menyampaikan ceramah pada pelbagai tempat termasuk di luar negara seperti Brunei dan Singapura.

Pembabitan awalnya dalam bidang itu adalah secara kebetulan apabila diperkenalkan oleh pensyarahnya, Prof Datuk Dr Mahmmod Zuhdi Abd Majid, sekembalinya dari Britian kepada penerbit di Radio Televisyen Malaysia (RTM).

“Pertama kali adalah dalam slot pendek segmen agama terbitan RTM1, iaitu pada 1998. Diikuti beberapa program agama lain sebelum dilihat semakin kerap muncul dalam Forum Perdana,” katanya.

Dr Sharifah Hayaati berpendapat kerjaya sebagai pensyarah dan penceramah profesional saling melengkapi serta memberi banyak pendedahan. Perkara ini kerana ia secara tidak langsung sebagai satu cara untuk memperkayakan ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan.

Interaksi dan komunikasi setiap hari dengan pelajar banyak membantunya meningkatkan keyakinan, keberanian dan menambah kepetahannya bercakap ketika berhadapan dengan penonton.

Beliau percaya sekiranya sudah ada keupayaan dalam bidang itu, seharusnya terus disemai bagi mengelak ia hilang sentuhannya.

“Saya berpendapat untuk menjadi penceramah agama, seseorang itu perlu ada ilmu, minat, dedikasi, kerap menjalankan kajian atau penyelidikan serta bersedia berkorban masa dan tenaga,” katanya.

Selain itu, tidak kurang penting, seseorang penceramah itu perlu mengenal pasti dengan mengkaji latar belakang kumpulan sasar, tahap pendidikan, lokasi dan peringkat umur orang yang ingin mendengar ceramah.

Metadologi yang diguna pakai penceramah juga perlu kena dengan gaya dan persembahannya supaya dapat diterima oleh semua pihak mengikut kumpulan sasar berkenaan.

“Kalau kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, sedangkan hanya untuk memberi ceramah agama kepada orang kampung, pasti ia tidak difahami dan menimbulkan kebosanan.

“Oleh itu, ceramah perlu disampaikan dengan gaya dan bahasa yang mudah difahami golongan tertentu.

“Berceramah juga perlu ada seninya. Intonasi suara tidak terlalu keras sehingga boleh menakutkan pendengar atau sebaliknya.

“Kita perlu pandai bermain dengan bahasa juga. Kita tidak mahu jadi penceramah yang syok sendiri,” katanya yang mempunyai aset wajah yang lembut dan menarik.

Dr Sharifah Hayaati mendedahkan ada ibu yang datang kepadanya dan menyatakan apakah resipi digunakan kerana anaknya begitu meminati ceramah.

Justeru, beliau yakin semua metadologi yang diamalkan itu adalah hasil daripada kerja kuat yang sentiasa memperbaiki diri dan keterampilan untuk menjadi yang terbaik.

Beliau mengagumi Prof Dr Mahmood Zuhdi dan Prof Diraja Ungku Aziz dari segi pemikiran dan keterampilan mereka dan boleh dianggap mentornya dalam bidang ini.

Dr Sharifah Hayaati tidak pernah memilih topik bagi setiap ceramahnya. Baginya sebagai penceramah perlu sentiasa bersedia dan dibekalkan dengan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang bagi memudahkan tugasnya.

Ditanya mengenai bagaimana membahagikan masa antara kerjaya dan rumah tangga, beliau berkata semuanya dapat diuruskan dengan baik berikut sokongan daripada suaminya yang juga mengajar di Institut Victoria, Kuala Lumpur.

Beliau juga bertuah kerana suaminya begitu memahami tugas yang sentiasa sibuk. Jadual hariannya amat ketat, iaitu pada hari biasa bekerja sebagai pensyarah, manakala pada lazimnya setiap hujung minggu atau malam memenuhi undangan berceramah agama di pelbagai tempat.

Oleh itu, Dr Sharifah Hayaati amat menghargai masa dan akan digunakan sepenuhnya bagi memastikan kebajikan keluarga tidak terabai. [BH]

My Headlines