19.10.05

Ensiklopedia Nusantara: Tabligh al-Amanat pencatat polemik tarikat di Minangkabau

Bersama Wan Mohd Saghir Abdullah

PERTIKAIAN pendapat atau khilafiah dalam beberapa persoalan keIslaman memang banyak berlaku di Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Contohnya, mengenai Tarikat Naqsyabandiyah yang menggemparkan seluruh dunia Melayu kerana penolakan oleh seorang ulama, Syeikh Ahmad Khatib Abdul Latif al-Minankabawi di Makkah. Syeikh Ahmad Khatib dibantah keras oleh ulama besar yang berasal Minangkabau juga iaitu Syeikh Muhammad Sa'ad Mungka al-Minankabawi yang berasal dari Mungkar Tua, Minangkabau.

Artikel ini tidak membicarakan perkara itu, tetapi karya berjudul Tabligh al-Amanat fi Izalah al-Munkarat wa asy-Syubuhat yang disusun oleh Syeikh Sulaiman ar-Rasuli. Ia selesai ditulis pada 19 Jamadilakhir 1373 bersamaan 23 Januari 1954. Dicetak oleh Mathba'ah Nusantara, Bukit Tinggi, 1373 hijrah/1954.

Kandungannya membantah buku Tarikat Naqsyabandiyah berjudul Risalah Mutiara, jilid keenam, karangan Dr Syeikh Jalaluddin.

Catatan persoalan pelbagai segi diulas sebagai berikut.

Tuan Syeikh Sulaiman ar-Rasuli menyusun Tabligh al-Amanat berdasarkan keputusan Persidangan Dewan Tarikat Parti Islam Perti pada 16 hingga 18 Februari 1954 yang menyerahkan kepercayaan kepadanya untuk membantah beberapa karangan Dr Syeikh Jalaluddin, iaitu Ketua PPTI (Persatuan Pembela Tarikat Islam).

Selanjutnya sebelum Tabligh al-Amanat diterbit atau disebarluaskan pada 13 Jamadilakhir 1373, ia dipersetujui oleh 34 ulama dalam Parti Islam Perti. Selanjutnya pada 19 Jamadilakhir 1373 bersamaan 23 Januari 1954 diperkukuhkan lagi.

Di antara kalimat dalam Tablighul Amanat, petikan muka 42-43 adalah seperti berikut “... sedari dulu bahawa yang mempertahankan Tarikat Naqsyabandi di Sumatera Tengah ini dan di Minangkabau, khususnya dengan lisan dan tulisannya ialah dua ‘ulama’ besar yang masyhur. Pertama, Syeikh Muhammad Sa'ad, Munkar, Payakumbuh.

Dipertahankannya dengan lisannya sendiri ketika pertemuan besar di Masjid Bonjol Alam Ampat Angkat pada Jamadilakhir 1334.

Pertemuan itu dihadiri Syeikh Muhammad Jamil Jambek dan Abdul Karim Amrullah. Turut hadir Syeikh Sulaiman ar-Rasuli dan 'ulama' lainnya.

Di samping itu, dipertahankannya dengan tulisannya dengan mengarang Risalah Tanbih al-'Awam dan Irgham Unuf al-Muta'annitin, kedua-dua risalah itu masih ada pada tangan kami.

Kedua, Syeikh Sulaiman ar-Rasuli, pengarang Tabligh al-Amanat yang dibicarakan sekarang. Beliau yang mempertahankan Tarikat Naqsyabandi dalam perdebatan dengan Tuan Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syeikh Muhammad Jamil Jambek dan kawannya yang lain.

Perdebatan itu berlaku di Masjid Jamik Pasir Ampat Angkat, yang dihadiri ribuan orang pada Isnin, 10 Muharam 1342.

Beliau juga mengarang Risalah al-Aqwal al-Wasithah fi az-Zikri wa ar-Rabithah yang masih ada sekarang ini sebagai mempertahankan Tarikat Naqsyabandi.

Begitulah petikan tulisan Yunus Yahya, Bukit Tinggi, 30 Ramadan 1373 yang dilampirkan dalam Tabligh al-Amanat.[BH]

Tiada ulasan:

My Headlines