31.10.05

Pintar Jawi: Hariraya atau hari raya?

KEMUSYKILANNYA ialah mengenai ejaan perkataan hari raya, sama ada perkataan itu ditulis gabung ‘hariraya’ atau ditulis berasingan ‘hari raya’. Kebanyakan perkataan itu dalam kad hari raya, katanya ditulis bersambung, sebaliknya cikgu kata ditulis berasingan.

Sebenarnya, mengikut kaedah ejaan lama, perkataan hari raya itu digabungkan menjadi satu perkataan tetapi ejaan jawi baru kedua-dua perkataan itu dipisahkan. Misalnya, kapal terbang dalam ejaan lama dieja sebagai kapal terbang. Demikian perkataan kereta api, tengah hari, jalan raya ditulis gabung: kaf-pa-lam-ta-ra-ba-nga (kapalterbang), kaf-ra-ya-ta-alif-pa-ya, ta-nga-Ha-alif-ra-ya, jim-alif-lam-nun-ra-alif-ya.

Dalam ejaan jawi baru, kata-kata bebas yang membentuk rangkai kata umum, setara (parataksis), kata istilah, simpulan bahasa hendaklah ditulis terpisah kecuali perkataan yang sudah lama terbina daripada dua bentuk kata dasar dan bentuk yang sudah mantap bentuknya.

Perkataan kereta api dalam ejaan lama ialah keretapi; tengah hari dieja sebagai kata gabung, tengahari; dan jalan raya dieja jim-alif-lam-nun-ra-alif-ya sebagai satu perkataan.

Yang dimaksudkan dengan perkataan yang telah terbina daripada dua bentuk kata dasar ialah seperti tanggungjawab, tatasusila, malapetaka. Manakala perkataan yang dikatakan bentuknya sudah mantap ialah seperti pesuruhjaya, suruhanjaya, setiausaha, sukarela, tandatangan, tanggungjawab dan matahari.

Dalam hal ini, perkataan hari raya adalah termasuk ke dalam kelompok kata bebas yang membentuk kata umum. Kedua-dua perkataan itu hendaklah ditulis terpisah, iaitu hari dan raya.

Kemungkinan besar, kad hari raya yang anda temui atau beli itu adalah tulisan yang diambil daripada mana-mana kad hari raya lama yang dicetak ulang oleh pengedarnya tanpa menyedari perbezaan di antara ejaan jawi lama dengan ejaan jawi baru.

Tiada ulasan:

My Headlines